Gå till innehåll
Tingsryds Rid och Körklubb
Tingsryds Rid och Körklubb

Publicerad: 2024-01-09

Senast uppdaterad: 2024-01-09

Författare: Evelina Svantesson

Representera oss


Vi är glada att du har valt att representera oss. Vi vill göra vårt bästa för att våra medlemmar och
ryttare ska känna sig delaktiga i klubben.
Som licensierad ryttare hos oss får du följande:

 • Halva anmälningsavgiften på alla våra hemmatävlingar.
 • Gratis uppstallning under tävlingsdagen.
 • Tillgång till lån av box vid besök på klubben.


Som representant för oss har även vi förväntningar på dig som ryttare/medlem
Det förväntas att du ska

 • Hålla god ton och behandla dina klubbkompisar, tävlande från vår samt andra klubbar,
  personal, domare och funktionärer med respekt såväl i person som sociala medier.
 • Vara behjälplig vid av klubben arrangerade tävlingar/aktiviteter.
 • Hästens välbefinnande ska alltid komma i första hand.
 • Hästens närmiljö måste alltid beaktas. Ventilation, utfodring och vattning måste fungera
  tillfredsställande. Detta gäller också under transport av hästen.
 • Hästen är en levande varelse och detta måste beaktas vid all ridning och träning. Metoder
  som FEI och Svenska Ridsportförbundet anser olämpliga får inte användas.
 • Nationella och internationella bestämmelser inom ridsporten beträffande hästens hälsa och
  välfärd måste följas under såväl tävling som träning. Tävlingsregler och bestämmelser måste
  ständigt granskas för att säkerställa hästens välbefinnande.
  Om klubbens styrelse anser att någon av våra representanter bryter mot vår policy har styrelsen
  mandat att neka fortsatt representation av TIRK.

 

Lagdeltagande


Våra lagtävlingar ska bidra till ökad gemenskap och engagemang i klubben. Det ska vara ett sätt att
utvecklas och ha roligt tillsammans.
Intresseanmälan för att vara lagledare sker direkt till styrelsen, det är styrelsen som beslutar om vem
som blir lagledare.
Intresseanmälan för lagdeltagande ska ske innan utsatt datum till utsedd person, detta
kommuniceras via hemsida samt sociala medier. Lag som anmäls ska bestå av minst fyra ekipage,
målet är fem ekipage i varje lag.
Tingsryds Rid & Körklubb ska delta med så många lag som möjligt, om det finns ekonomiskt utrymme
enligt styrelsen. Inlåning av ryttare kan ske enligt seriebestämmelser vid behov, detta beslutas av
lagledaren.


Div 3:
Vid fler än 1 lag lottas vilka ryttare som ska tillhöra respektive lag. Vid fler än fyra ryttare i ett lag ska
det vara bestämt innan respektive tävlingsomgång vilka deltagare som är ordinarie och vilken/vilka
deltagare som är reserv. Alla ska få vara med och representera klubben oavsett tidigare resultat vid
minst 1 omgång.


Div 2:
Vid fler än 1 lag är det lagledaren som beslutar om fördelningen av lagen. Vid fler än fyra ryttare i ett
lag är det lagledaren som beslutar om utformningen av laget vid varje omgång. Laget kan komma att
tas ut på tävlingsdagen och kommuniceras då ut efter förklassen. Lagledaren har rätt att kräva att
ekipagen hoppar förklass för att ha en möjlighet att bli uttagen till laget.
Uttagningen kan komma att baseras på resultat i förklassen men även på rutin och kapacitet, vi ser
gärna att ekipagen tidigare har startat de klasser som ingår i laghoppningen, i detta fall LC+. Vid en
eventuell final har lagledaren behörighet att byta ut ryttare om denne anser att ekipaget ej är redo
för uppgiften.


Div 1 & Elit:
Alla som har kapacitet att deltaga är välkomna med intresseanmälan. Vid fler än fyra ryttare är det
lagledaren som beslutar vilka som ska ingå i laget samt rida respektive omgång, detta baseras på
tidigare resultat. Laget kan komma att tas ut på tävlingsdagen och kommuniceras då efter förklassen.
Lagledaren har rätt att kräva att ekipage hoppar förklass

 

Lagledare:

 • Lagledaren utses av styrelsen och ansvarar för att informera alla lagdeltagare om vår policy och att
  dessa regler följs.
 • Lagledaren ser till att lagen tas ut enligt riktlinjerna för varje division.
 • Lagledaren har en förberedande träff för alla lagdeltagare. Anmäler laget/lagen. Är tillgänglig för
  ryttarna och ansvarar för att någon håller koll på lagets resultat under lagklassen och har ansvar för
  att startlistor för laget lämnas in i tid.
 • Lagledaren ansvarar för att alla i laget/lagen går banan tillsammans.
 • Lagledaren ska vara påläst på de speciella lagregler som gäller respektive division. Ryttare/Föräldrar
  ansvarar själva för TR ́s regler.
 • Lagledaren ska vara med på tävlingarna eller utse en ersättare och följa upp avslutad serie.
 • Lagledarens beslut är alltid definitivt och kan inte överklagas.
 • Lagledaren eller av lagledaren utsatt person ansvarar för att ta kontakt med media samt klubb för
  publicitet.
 

Ryttare/Förälder:

 • Hålla sig informerad och anmäla i god tid till förklassen.
 • Ansvara för sin egen framridning och starttid. Om man önskar hjälp så meddelar man lagledaren i
  god tid.
 • Åka på alla tävlingsomgångar, om denne inte tävlar själv bör hen följa med som stöd till övriga
  lagmedlemmar.
 • Utan diskussioner acceptera lagledarens uttagningar och beslut.
  Att vara väl tränad inför uppgiften och i möjligaste mån delta eller närvara på lagets gemensamma
  träningar.
 • Vara på tävlingsplatsen i god tid.
 

Ersättning:

 • Klubben betalar anmälnings och startavgifter i alla divisioners lagklasser. Övriga kostnader står
  deltagaren för.

Besöksadress

Mårslycke 21
362 91 Tingsryd

Postadress

Mårslycke 21
362 91 Tingsryd

Kontakta oss

Kansli:
info@tirk.se

070-6331808 vard. 10-15

Ridskolan:

ridskolan@tirk.se