Hoppa till sidans innehåll

GDPR

08 JUN 2018 14:10
Här finns hur Tingsryds Rid & Körklubb hanterar GDPR för medlemmar
  • Skapad: 08 JUN 2018 14:10

GDPR det här gör vi:

Föreningar behandlar en stor mängd personuppgifter inom idrottsrörelsen. De används bland annat till att hålla ordning i medlemsregister, fördela ekonomiska stöd eller arrangera tävlingar. Från 25 maj 2018 gäller den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Den ersätter personuppgiftslagen (PUL) och ställer nya krav på idrottsrörelsen. Tingsryds Rid & Körklubb (8295013430)) nedan kallad föreningen är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet. Föreningen kommer följa Riksidrottsförbundets ”Uppförandekod för Idrotten” i fråga hur vi behandlar personuppgifter. Varje enskild medlem har rätt att begära ett utdrag över vilka uppgifter vi lagrar om den enskilde och kan begära inlogg till vårt medlemssystem idrottonline.

 

Transparens

 Personuppgifter ska behandlas lagligt, korrekt och transparent i förhållande till den registrerade. För RF och Medlemmarna innebär detta att varje typ av behandling ska baseras på en giltig laglig grund, så som fullgörande av avtal eller uppgift av allmänt intresse. RF och Medlemmarna ska därtill alltid ge de registrerade tydlig och transparent information avseende behandlingen av personuppgifter.

Ändamålsbegränsning

Personuppgifter ska endast samlas in och på annat sätt behandlas för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål, och får inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål.

Uppgiftsminimering

Personuppgifter som behandlas av RF eller Medlemmarna ska vara adekvata, relevanta och inte allt för omfattande i förhållande till ändamålen.

Riktighet

Personuppgifter som behandlas av RF eller Medlemmarna ska vara korrekta och om nödvändigt uppdaterade.

Lagringsbegränsning

Personuppgifter får inte lagras under längre tid än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. När uppgifterna inte längre behövs måste dessa gallras, vilket innebär att de antingen måste raderas eller avidentifieras. Lagring får ske upp till 24 månader efter att medlemskapet avslutats för att kunna värva tillbaka en tidigare medlem. Lagring kan ske i Medlems verksamhetssystem såsom exempelvis IdrottOnline. Lagring kan även ske i andra externa system såsom bokföringssystem och övriga administrativa system. För sådana system ansvarar varje Medlem själv för att tillse att lagringen begränsas så långt möjligt. Information som inte måste lagras för att leva upp till lagkrav såsom bokföring-, skatterättslig- eller arbetsrättslig lagstiftning ska exempelvis raderas om ändamålet med behandlingen är att uppfylla en rättslig förpliktelse. Personuppgifter kan slutligen även lagras utanför system, i dokument såsom protokoll, tävlingsanmälningar m.m. För sådan behandling av personuppgifter ansvarar varje Medlem. Här bör utgångspunkten vara att protokoll och övriga dokument ska raderas om dokumenten inte måste lagras på grund av lagkrav, förenings- eller förbundsadministrativa skäl eller för att föra statistik.

 Integritet och sekretess

Personuppgifter ska av RF och Medlemmarna alltid behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet med användning av tekniska eller organisatoriska åtgärder. RF och Medlemmarna ska alltid behandla uppgifter om enskildas personliga förhållanden konfidentiellt.

Barns personuppgifter

Inom idrottsrörelsen ingås avtal om medlemskap för barn under 18 år av vårdnadshavare för att säkerställa skydd för barns personuppgifter. Personuppgifter tillhörande barn ska vidare behandlas med särskild försiktighet och får endast i undantagsfall behandlas med stöd av intresseavvägning. Personuppgifter tillhörande barn ska därför särskilt skyddas mot exempelvis otillbörlig åtkomst.

Skribent: Monica Edberg
E-post: This is a mailto link

Tingsryds Rid & Körklubb

Mårslycke 21

362 91 Tingsryd

Kansli

Monica

070-633 18 08

This is a mailto link

Ridskolan 

Vi ser gärna att kommunikationen går via mail

This is a mailto link

This is a mailto link

This is a mailto link 

This is a mailto link

Swish 123 363 58 36

 

 f_logo

Våra Sponsorer

borjes tingsryd

 

V-Plast_

hastak nya log


Swedbank

 

nelsongarden_green

Logo Ronneby Maskinaffär

Edbergs-Transport-logo

 

Korpalycke logga

LBC logga

logo rolf eriksson

 

 

linderLogo1

Logga JGALogga JGA

Logga JGAlogga kommunen

holtab

BJS-logga-nummer (2)

Liljegrens logga med nr

 

agria_djurforsakring_200

autoverkstaden-logoautoverkstaden-logo

Logga JGA

 

Carlqvist Bil AB

G.Gustavssons åkeri i Vislanda

Orraryds Gård

 

 

 

Postadress:
Tingsryds Rid O KK - Ridsport
Mårslycke 21
36291 Tingsryd

Kontakt:
Tel: 047710480
E-post: This is a mailto link

Se all info